Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Daniel Kofod Primdahl
Frimenighedspræst
51 68 60 16
Aarhus V
Født 1995

Ansat siden

2023

Ansat af LM Kirken Herning

Uddannet teolog