Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Ejler Nørager Andersen
Frimenighedspræst og sjælesørger
2856 2941
Haderslev
Født 1962

Ansat af Sønderjyllands frimenighed og LM Sønderjylland-Fyn