Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Hans Christian Jensen
Leder på Det Gode Håb
Silkeborg
Født 1965

Ansat siden

2024

Leder af værestedet Det Gode Håb i Horsens.

Deltidsansat af LM Østjylland og samtidig deltidsansat på Jakobskolen i Aarhus

Ansat på Jakobskolen i Aarhus siden 2014
Lærer på Vinderslev skole 2004-2010
LM-missionær i Tanzania 1993-2003

Uddannet lærer 1989