Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Henrik Hadberg
Frimenighedspræst
40566112
Munkebo
Født 1966

Ansat siden

2020

Ansat af Fyns Frimenighed

Tidligere teenage- og ungdomssekretær i LMU
Pionermissionær
Forsamlingsleder i NLM i Kristianssand