Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Jacob Frost
Missionær
P.O.Box 1088
Iringa
Tanzania

Ansat siden

2021

Rådgiver for evangelisation blandt nomadestammer

Født: 11.11.1979
Udsendt til Jerusalem af Ordet og Israel fra 2007-2013
Uddannet maskinsnedker