Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Jacob Frost
Missionær
P.O.Box 1088
Iringa
Tanzania

Ansat siden

2021

Rådgiver for evangelisation blandt nomadestammer

Født: 11.11.1979

Udsendt til Jerusalem af Ordet og Israel fra 2007-2013
Uddannet maskinsnedker

----------

Jacob er gift med Julia Anne (f. 16.03.1991), der ikke er ansat af LM