Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Jakob Rahbek
Landsprædikant
22321416
Agerskov
Født 1982

Ansat siden

2017

Deltidsansat som præst i Agerskov Valgmenighed siden 2015

Deltidsansat prædikant som landsprædikant i LM

2008-2014: Forkynder og siden hen Præst i Hvidovre Frimenighed (25% ansættelse)
2014: Kandidat i teologi fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
2011: Rejsesekretær på DBI (Dansk Bibel-Institut
2004-2006: Medarbejder i CCX (Det russiske studenterarbejde)
2002-2003: LTC – KFS’ Ledertræningscenter
2001-2002:– Tværkulturel Uddannelse på Dansk Bibel-Institut