Ansatte Sekretariatet

Missionskonsulentteam

Resurseteam

Ledelsesteam

Andre

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Kaja Lauterbach
Redaktionssekretær og journalist
48207680 / 41443086
Hillerød
Født 1962

Ansat siden

2001