Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Maria Pahus Nissen
Børne- og frivilligkoordinator
Aarhus
Danmark
Født 1980

Ansat siden

2019

Arbejder med børn og frivillige i Kirken ved Søerne i Silkeborg.

Uddannet sygeplejerske