Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Marianne Daugaard
HR-medarbejder og teamkoordinator
48207663
Snekkersten
Født 1967

Ansat siden

2019

Primært beskæftiget i resurseafdelingen som teamkoordinator og med HR-opgaver

Uddannet korrespondent i erhvervssprog

Tidligere arbejde:

  • sekretær på den Internationale Højskole
  • chefsekretær med løn- og personaleadministration i CARE Danmark