Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Margunn og Geir Tore Salmelid
Missionærer i Tanzania
Kiabakari
Tanzania

Ansat siden

2019

Undervisning på Kiabakari Bibelskole