Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Nicolaj Dam Bendiks
Frimenighedspræst og bibelcampingkoordinator
28157891
Holstebro
Født 1991

Ansat siden

2022

Nicolaj Dam Bendiks er ansat i en todelt stilling:

- 50% som bibelcampingkoordinator i LM-Vestjylland
- 50 % som frimenighedspræst i LM Kirken i Holstebro