Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Peter Olsen
Bibelunderviser
4038 8836
Hillerød
Født 1963

Ansat siden

2010

Særlige fokusområder:
Josef-beretningen, Den store forsoningsdag, 1. Korintherbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Kolosenserbrevet, Trosbekendelsen, frelsesvished, den treenige Gud og mission, ægteskab-skilsmisse-nyt ægteskab, kirken i Ny Testamente og i dag, Ny Testamente og Apokryferne, luthersk og reformert kristendom.

Ansat af LM Sønderjylland-Fyn, men kan bookes som prædikant i hele landet.
Se, hvordan du bestiller en landsprædikant her

Ph.d. 2009
Cand. theol. 1996

Ekstern lektor på Dansk Bibel-Institut siden 2010
Konsulent i LM, Bornholms afdeling 2005-2006
Lærer på LM's Missionsskole 1996-1997 og 2004-2005
Skoleleder på LM's Missionsskole 1998-2003