Budskabet; Kristen modkultur

Tema: Kristen modkultur

Indhold nr 3/2004:

Musikudfordringen …3
Modkulturelt familieliv … 5
Et anderledes folk … 8
Venskab med verden … 14
Den hellige nadver … 16
Stilhedens rum … 18
Skriftens autoritet … 20
Hvad vil vi med sang og musik i fremtiden? … 24
Den nytestamentlige forkyndelses ineffektivitet … 33