Tro & Mission 02/2020

Børnefamilieliv, Kristian Andersen, nådefulde fællesskaber, Mor med mindre, Kaja Lausten Nielsen, Hanna Rasmussen, Between, Mellemøsten, Hasseberg, Kiabakari, Landsmøde, Østby, Lars Jensen, Guds plan, nærkontaktordningen

LM's avis med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Tema: Jesu nåde smitter af på alle relationer
- Tema: I kristne hjem skal der både ord og liv på værdierne
- Tema: For mig er hverdagen vigtigst
- Tema: Citat fra bogen "Mor med mindre"
- Gud kalder os for at frelse mennesker, men vil vi priortere mission?
- Indsamling over al forventning
- LMU slutter op om Bibelkursus på Bornholm
- Teolog og sygeplejerske til KIabakari
- Lovsang er et liv til Guds ære
- Nødvendigt at gøre mission til fælles ansvar
- Guds plan med dig er ikke i detaljer
- I mange tilfælde ved man slet ikke, at man taler profetisk
- Kirken ved Søerne fejrede tiårs-jubilæum