Tro & Mission 06/2019

Det kristne håb, genkomst, forventning, tegn, forfølgelse, undertrykkelse, Open Doors, Jens Lomborg, Soma Biblia, Bent Houmaa Jørgensen, Læreråd, unge forkyndere, As Massira, familieandagt, tyrkere, Anders Solgaard

LM's avis med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Tema: Skabertro og fremtidshåb er to sider af samme sag
- Tema: Våg og arbejd. Bed. Forvent
- Tema: Håbet overtrumfer undertrykkelse
- Tema: Jesus, er det i dag, du kommer og henter os?
- Direktør for Soma Biblia ansat
- Kristne nydanskere har brug for medvandrere
- Sats på størke relationer
- Ønskes: Modkultur til det perfekte liv
- Flere LM-afdelinger har unge forkyndere på ve
- Masaier knytter sig til ny kirke
- Missionskonsulent er ny formand for DBI
- Evangeliet forklaret for muslimer
- Hæng ud med Gud i familien
- En vandpibe åbnede døren til tyrkere