Tro & Mission 06/2023: LMH 100 år

LMH, 100 år, jubilæum, Sebastian Olesen, Vollsmose, muslimer, Benjamin Kirketerp, LM Musik, Rebecca Pippert, Christian Maymann, Jehovas Vidner, regnskab 2022, Helle og Peter Bech, landerepræsentant, Tanzania, online Landsmøde

LM's magasin med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Sebastian elsker muslimer
- Musik er en gave og min vej i livet
- Jesu kærlighed på korset motiverer til mission
- LMH-lærer laver hjemmeside om Jehovas Vidner
- Stort fald i gaver, men større indtægt fra LUMI Genbrug
- Tanzania-hul i hjertet trænger til at blive fyldt op
- Online Landsmøde er også for børn

Tema: LMH 100 år
- LMH har åbnet Bibelen for LM'erne
- Det betød højskoleopholdet for mig
- Fornyelse på det gamle fundament
- Guds løfter er ikke knyttet til LMH