Tro & Mission 12/2023: Magt og misbrug

Overgreb, seksuelle, Irene Rønn Lind, Kristian Andersen, lejrledere, Fore vores børns bedste, børnehjem, Solgården, Peter Øvig, undskyldning, nærkontaktordning, Marita og Carl Hasselberg, Jacob Hyrdum, 4M, Luka Pedersen, Papua Ny Guinea, MAF, Tanzania

LM's magasin med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Marie hjælper de mindste med at sætte ord på det sværeste
- Luka viser Guds kærlighed gennem praktisk hjælp
- Jeg fandt troen på et norsk bjerg
- Missionærbesøg forstærkede forbindelsen
- Vi skal blive bedre til at tage børn alvorligt
- LM giver undskyldning til overgrebsofre
- Hel gudstjeneste med fokus på bøn

Tema: Magt og misbrug
- Overgreb kan starte på mange måder
- Misbrug med åndelig overbygning
- Lejrledere: Regler beskytter både os og børnene
- Magt korrumperer, men hvad gør almagt

Find en PDF-fil af magasinet her