Tro & Mission 16/2020

Hvordan leder Gud? Guds vejledning, menneskers ansvar, drømme, missionsfokus, Peru,, Tanzania, Skolegang for piger, frimenighedskonference, Lise og Frederik Berggren Smidt, Den danske Skole, Peter Bech. LUMI Genbrug, Randi Steffensen

LM's avis med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Tema: Gud vil, at vi selv skal træffe valg
- Tema: Guds vejledning og menneskers ansvar
- Tema Sygdom, samtaler og drømme - Gud har mange redskaber til at vise vej med
- Større missionsfokus i forkyndelsen
- Peru-missionærer rejser tidligst til januar
- Hjælper piger til at blive i skole
- Første fælles konference for frimenigheder
- Ny og gammel kærlighed til Peru
- De er blevet glade for længere forberedelsestid
- Tidligere missionærer skal ombygge Den danske Skole
- LUMI Genbrug er for alle aldre
- Uden LUMI meget mindre mission
- Nye ledere i genbrug