Tro & Mission 16/2023: Åbenbaring

Inkarnationen, Helligånden, Hanna Munch, Carsten Dalsgaard Hansen, Jesusglæde, hyrderne, ordet blev kød, Johannes Baun, Bibelselskabet, nyoversættelse, 2036, Jón Poulsen, sangskriver, Emile Djonga, Landsmøde 2024, Miriam Myhre, sekretariatsleder,

LM's magasin med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Nyoversættelse af Bibelen er nødvendig
- Sangskriver. En enkel melodi kan løfte en god tekst
- Flygtning i Danmark: Som at lande på en øde ø
- Soma Biblia uddeler "talende bibler" til nomader
- Ansat i ny stilling som sekretariatsleder i LM
- Både mænd og kvinder på talerstolen til LM's landsmøde
- Brug for mindst en halv million ekstra i gaver

Tema: Åbenbaring
- Gud blev menneske - det største af alle undere
- Min Jesus-glæde blev fornyet, da jeg begyndte at tale med Helligånden
- En vild åbenbaring på en ganske almindelig arbejdsdag
- Guds ord blev kød