Anmeldelse
Omslag Trofaste ledere

Trofaste ledere

Rico Tice
LogosMedia 2023
128 sider - 129.95 kroner
Finn Erik Andersen

”Nederlag er at få succes med ting, som er ligegyldige,” lyder et citat i bogen Trofaste ledere, som forfatteren hørte en ældre kvinde sige. 

Rico har skrevet denne bog, som primært er henvendt til præster og prædikanter, men bogen henvender sig lige så høj grad til mødeledere, børneklubledere, ja, ledere for hvilket som helst arbejde, vi har i vores missionshuse og kirker. Derudover synes jeg bestemt, at bogen kan give dem på tilhørerbænken en god indsigt i den opgave og udfordring, som deres ledere står i.

Er det en succes, når kirken eller missionshuset er fyldt til bristepunktet? Det er det ikke, hvis Jesu ord ikke har fået lov til at lyde, eller Jesu ord stille og roligt er blevet ændret til falsk lære. 

Er det en succes, hvis børneklubben er fyldt med en masse børn? Det er det ikke, hvis der kun leges, spises kage eller andet, hvor Jesu ord ikke er blevet nævnt.

Det er en succes, hvis vi kan stå rene og retfærdige for Guds åsyn, den dag livet slutter på jorden. Da er målet nået, og det er vel det vigtigste af alt?

Ordet skal forkyndes, som det står i Bibelen

Bogen er absolut aktuel i en tid, hvor formen for møder og gudstjenester diskuteres i de forskellige kristne samlinger. For hvor meget skal underholdning fylde? Hvor meget skal Guds ord fylde? Skal ordet forkyndes, som det står i Bibelen, eller skal det pakkes ind og gøres spiseligt for dem, som kommer og lytter til det og så videre?

Rico lægger meget vægt på, at ordet skal forkyndes, netop som det står i Bibelen. Der er ikke noget, der skal pakkes ind eller småjusteres, så det lyder bedre i folks ører. Det er en misforstået opfattelse i mange menigheder. Det at gøre Ordet lidt mere kulturelt tilpasset samt mindre konfrontatorisk. Det er sådan afvigelsen begynder, og når afvigelsen får lov til at blive større, vil den i sidste ende føre til falsk lære.

En succes er ikke fyldte menigheder, hvor falsk lære har lydt. En succes er, når menigheden har hørt ordet ret forkyndt, så menighedens deltagere en dag kan få lov til at stå rene og retfærdige foran Gud. Det er en succes.

Husk, at evangeliets betydning er den største

Rico understreger tydeligt, at al synd skal bekendes. At en leder lever med en uopgjort synd, kan og vil i sidste ende smitte af på menigheden. Vi er alle syndere, og vi vil aldrig kunne leve et syndfrit liv.

”Du kan ikke lede andre godt, hvis du ikke kan lede dig selv godt,” siger Rico, men han kommer også en del ind på de to ord: ærgrelse og taksigelse. 

Det er ikke blevet lovet os mennesker, at et liv som kristen er som ”en dans på roser”. Vi møder ofte modgang i tjenesten for Jesus. 

Vi kan arrangere en del mødefremstød, holde særlige gudstjenester, børnefremstød og så videre, uden at der kommer nye deltagere. Men det skal være evangeliet om frelse i Jesus – ikke ærgrelse over manglende deltagere – der fylder.

Trofaste ledere burde være en håndbog for alle ledere – ikke mindst de nye –  fordi den taler om det helt centrale. Det, som bør og skal være det centrale i menigheden.  

Bragt i T&M nr. 14/2023

Tilføj kommentar

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Rachel Thorup Jensen
Vandet risler gennem den snoede bæk i den smalle og idylliske slugt lige neden for et landligt hus nær Hoptrup i Sønderjylland, hvor 36-årig…