LM kom godt ud af 2022 trods stort fald i gaver

Økonomi
De samlede indtægter til LM's landskasse: gaver, arv, genbrug og øvrige indtægter beløb sig i 2022 til 28,8 millioner. Illustrationsfoto.

Luthersk Missions årsregnskab for 2022 endte med et overskud på 273.800 kroner efter træk fra projektpuljen. En nedgang i gaver på halvanden million siden sidste år vækker dog bekymring

28/04/2023 / Karin Borup Ravnborg; kbr@dlm.dk

LM's regnskab for 2022 er netop afsluttet, og som altid er det med en vis spænding, når man skal se på, hvad der er at gøre med i missionsarbejdet herhjemme og i udlandet.

Det samlede regnskab endte efter et træk fra projektpuljen med et overskud på 273.800 kroner, og det glæder resursechef Johnny Lindgreen:

"Vi er taknemmelige over, at Gud endnu engang har givet os, hvad vi har brug for," siger han.

Genbrug og arv er hovedårsagen til det gode resultat

Grunden til, at LM kom godt ud af 2022, er i høj grad indtægterne fra LUMI Genbrug, der er steget støt år efter år, forklarer resursechefen.

De otte genbrugsbutikker satte i 2022 ny rekord og bidrog med knap 6,7 millioner kroner til regnskabet.

Desuden lå arveindtægterne med godt 2,7 millioner over resultatet i 2022 og bidrager således også til det gode resultat.

Stort fald i gaveindtægter bekymrer på den lange bane

Derimod kom der kun 15,2 millioner ind i gaveindtægter, hvilket er et fald på halvanden million kroner i forhold til året før, og det er bekymrende, siger Johnny Lindgreen.

"Det er klart, at vi er meget opmærksomme på faldet i gaveindtægter. Selvom vi fik en del nye givere i årets løb, har vi alligevel fået markant færre gaver."

Han håber, det skyldes særlige forhold i 2022, som at mange kirkelige organisationer gjorde opmærksom på deres behov i slutningen af året, men udviklingen giver alligevel panderynker.

"Hvis det viser sig at være en vedvarende tendens, vil det få store konsekvenser for vores arbejde på den lange bane."

Brug for nye medarbejdere i genbrugsbutikkerne

Rekrutteringen af nye medarbejdere vil også blive afgørende for LM's økonomi i de kommende år.

"Vi har 300-350 medarbejdere i genbrugsbutikkerne, som i de senere år har løbet stærkere og stærkere, men de bliver også ældre," siger resursechefen.

"Det bliver en udfordring at rekruttere medarbejdere i fremtiden. Lige nu ser det fint ud, men fremtiden er usikker," vurderer han.

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.