En masse frivillige er engageret i LM’s tværkulturelle arbejde.

Vil du være med? Så kontakt de tværkulturelle konsulenter:

Vestdanmark:
Enok Sørensen, 2512 4199 / es@dlm.dk

Syddanmark:
Else Wiwe, 2578 6267 / ew@dlm.dk

Østdanmark;
Claus Kristensen, 9399 1447 / ck@dlm.dk

Erfaringer

I Luthersk Mission lægger vi vægt på, at nye flygtninge meget hurtigt bliver besøgt og bliver budt velkommen.

Mange nydanskere har fortalt, at det betød meget for dem, ikke kun at blive modtaget af det offentlige, men også af borgere i byen.

I forbindelse med det første besøg informerer vi som regel om de aktiviteter og tilbud, LM har det pågældende sted.

I Skjern har det fx betydet for mange, at de var med på fodboldbanen til Sport på Tværs i løbet af den første uge eller deltog i Middag på Tværs, hvilket med det samme gav kontakt med andre og et muligt nyt netværk.  

LM tilbyder også nydanskere at få en dansk venskabsfamilie eller en lektiehjælper, hvilket mange ønsker, og hvilket vi har gode erfaringer med.  

Ofte får vi ønsket fra nydanskerne om venskabsfamilie eller lektiehjælp via kommunen, som ligeledes oplever disse tiltag som givende for mange flygtninge, både på det personlige plan og for integrationen.

Integrationsministeriet har i to omgange støttet LM’s tværkulturelle indsats. Det første projekt løb fra 2006 til 2008, det andet fra 2009-2010 under navnet ”Fælles på Tværs”.

NYT
Volontørerne på Efterskolen Solgården i Tarm laver arrangementer, som eleverne kan melde sig til, uden at vide, hvad det. En af eleverne, Anton, synes, det er sjovt at lave noget ukendt, fordi det er noget, alle er fælles om

Mange af eleverne på LM’s…