Kontakt LM's tværkulturelle konsulenter:

Vestdanmark:
Enok Sørensen, 2512 4199 / es@dlm.dk

Syddanmark:
Else Wiwe, 2578 6267 / ew@dlm.dk

Herning:
Lone Nyborg, 2881 3522 /  
lon@dlm.dk

Asylkoret:
Anna Lisbeth Sonne, 2928 4672  / as@mkf.dk

Aktiviteter på asylcentre

foto: kvindelige asylansøgere undervises i dansk

I 2014 og et par år frem kom der rigtig mange flygtninge til Danmark og søgte asyl.

I begyndelsen af 2021 var der 12 asylcentre, herunder et modtagecenter, tre udrejsecentre og tre børneindkvarteringscentre i Danmark.

Der er mange asylansøgere, som opsøger kirkerne og kristendom, og en del af dem ønsker at konvertere, får dåbsoplæring og bliver døbt.

Frivillige medarbejdere fra LM gør en stor indsats på asylcentre flere steder i landet for eksempel i Hviding, Holstebro og Løgumkloster. Ofte sker aktiviteterne i samarbejde med andre kirker eller kristne organisationer.

Bibelcafé og Asylkor

I Bording holdes der hver torsdag aften bibelcafé for afviste asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård. Aftnerne indeholder bibelundervisning, bøn og lovsang. Der tilbydes også dåbsundervisning. 

Siden december 2018 har der desuden været et tilbud om at synge i Asylkoret. Ca. 12 personer mødes et par gange om måneden til andagt og korøvelse. Koret synger i mange forskellige kirkelige sammenhænge, fortrinsvis i Jylland og på Fyn.

Invitationer ud af centeret

I nogle LM-kredse inviterer man asylansøgere til festlige samvær i missionshuset.

---

Er du interesseret i at være med til at dele budskabet om Jesus med mennesker, som kommer til vort land, og gøre ventetiden mere udholdelig for de mennesker, der sidder på asylcentre,
så kontakt de tværkulturelle konsulenter: 
integration@dlm.dk.

KALENDER

29/05/2024
Kvinder møder kvinder
Haderslev
31/05/2024
Venskabsmiddag
Aarhus
01/06/2024
Nydansk fællesskab
Aakirkeby
07/06/2024
Landsstyremøde
Hillerød
Kontaktperson: Vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt, <a href="mailto:brs@dlm.dk">brs@dlm.dk</a>