Kontakt LM's tværkulturelle konsulenter:

Vestdanmark:
Enok Sørensen, 2512 4199 / es@dlm.dk

Syddanmark:
Else Wiwe, 2578 6267 / ew@dlm.dk

Herning:
Lone Nyborg, 2881 3522 /  
lon@dlm.dk

Asylkoret:
Anna Lisbeth Sonne, 2928 4672  / as@mkf.dk

Venskabskontakt

Foto: hænder af en hvid og brun person

Alle mennesker har brug for at høre til i et fællesskab. For mange nydanskere vil en venskabskontakt være en stor hjælp og ofte begyndelsen på at få en ny ”familie” og et nyt netværk.

Samtidig kan venskabskontakter være med til at bygge bro til det danske samfund, hvor så meget er fremmed og nyt.

En dansk ven eller venskabsfamilie kan fortælle om danske værdier og traditioner og være en hjælp i dagliglivets mange udfordringer.

Bliv Venskabskontakt

At være venner med nydanskere er ikke forbeholdt familier. Singler kan også sagtens gå ind i opgaven, ligesom unge nydanskere også har brug for danske venner på deres egen alder.

LM’s tværkulturelle konsulenter arbejder blandt andet med at sætte nydanskere i forbindelse med danske venskabskontakter. Hvis du vil være med, så kontakt konsulenterne (integration@dlm.dk).

Du kan downloade en folder om at blive ven med en nydansker her. Du kan også få den tilsendt i trykt udgave ved at sende en mail til dlm@dlm.dk.

Forventninger til danske venner/familier

  • Du giver dig tid til at begynde og vedligeholde et venskab
  • Du er indstillet på at hjælpe dine venner med praktiske ting og sproglige udfordringer
  • Du har lyst til at lære noget om andre mennesker og andre kulturer.

Når der er mulighed for det, er det godt, at den danske ven /familie også beder om hjælp til noget. Anledningen til at yde noget kan give nydanskeren en oplevelse af et mere jævnbyrdigt fællesskab.

Afstem forventningerne

Ikke alle har lige meget tid. En nydansker, der går på sprogskole eller ikke har arbejde, har ofte mere tid end en dansker, der har arbejde.

Det er derfor vigtigt fra starten at afstemme forventningerne til, hvor tit I skal være sammen. Typisk svinger intervallerne mellem en gang om ugen til en gang om måneden.

Hvad kan man hjælpe med?

Typisk vil nydanskere have brug for hjælp i forhold til sproget: når der skal laves lektier, læses breve fra kommunen, laves et cv eller søges arbejde. Bare det at samtale på dansk hen over en kop kaffe kan være en stor hjælp.

Mange samfundsstrukturer, traditioner og omgangsformer er for os danskere selvfølgeligheder, men også dét er ”nyt land” for de udlændinge, der kommer hertil.

KALENDER

24/05/2024
Kulturmøde
Esbjerg
29/05/2024
Kvinder møder kvinder
Haderslev
31/05/2024
Venskabsmiddag
Aarhus
01/06/2024
Nydansk fællesskab
Aakirkeby