NYT
Reformations-jubilæet blev fejret rundt i Peru med optog og markeringer. Regeringen har erklæret 31. oktober for nationaldag for landets…
03. november 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Fejringen af Reformations-jubilæet har vakt stor opmærksomhed i det ellers stærkt katolske Peru.

I flere byer har der de seneste…

Der var besøg af selveste reformator Martin Luther, da LM i Nordsjælland sammen med Luthersk Missions Højskole holdt reformationsfest den…
30. Oktober 2017 / Nicklas Lautrup-Meiner

Omkring 350 personer var til at markere reformationen med musik, foredrag og prædiken den 29. oktober.

Det var LM’s højskole i…

Det kan være grænseoverskridende, at alle hører på – men det har også fordele, oplevede Lisbeth Reuss-Schmidt, da hun var med i klinikken i…
18. Oktober 2017 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

En mandag midt i september fik alle børnene i Fjendeskoven i det nordvestlige Cambodja en tandbørste og en lille tube tandpasta.

I Cambodja forbindes det at være luthersk ofte med at være liberal. LM’s missionærer arbejder med at formidle nogle af de lutherske…
25. september 2017 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

I Cambodja sætter de kristne ikke hinanden i bås. De fleste kirker er autonome og dukker op hist og her, og der findes kun få…

Børnebladet Komfrit får et nyt løft, så det er mere målrettet arbejdet i Luthersk Missions børne- og juniorklubber
22. september 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Fra nytår er der god hjælp at hente for klublederne i…