Hvordan undgår man, at kirken svigter?

For: Konference
Deltagere fra 28 kirkesamfund i Danmark lyttede intenst til de mange indlæg på konferencen "Når kirken svigter" (Foto Anette Ingemansen)

Konference med deltagelse fra 28 kirkesamfund satte en proces i gang. Kirkeledere skal nu evaluere på, hvad næste skridt skal være for at imødegå magtmisbrug og andre former for overgreb

04/10/2021 / Kaja Lauterbach kl@dlm.dk

”I dag har været påklædning til fremtiden.”

Det sagde Tonny Jacobsen, der er formand for FrikirkeNet i en af de sidste samlinger ved konferencen ”Når kirken svigter”.

Kommunikationschef i Indre Mission Asbjørn Asmussen tilsluttede sig og uddybede: 

”Vi er ikke klar på, hvad næste skridt skal være, men det skal vi evaluere på i de sammenhænge, vi kommer i. Her skal vi også skabe videre samtaler.

Det lå godt i tråd med ordstyrernes - Camilla Johnson fra organisationen InsideOut og Mikael Wandt Laursen, der er generalsekretær i Frikirkenet - første bemærkning fra scenen:

”I dag kan vi ikke adressere alle udfordringer, men vi kan åbne for samtalen.”

Kristne fællesskaber skal være et trygt sted

Konferencen, der fandt sted i Københavns Kulturcenter den 30. september, havde som formål at sætte fokus på, hvordan man opdager og imødegår usunde tendenser eller krænkende adfærd i kirkelige fællesskaber. 

”Sådan at man kan sikre, at kristne fællesskaber er et trygt sted at være, hvor både børn, unge og voksne trives,” udtrykte psykolog Irene Rønn Lind det i et foredrag.

28 kirkelige organisationer, både fra folkekirken og frikirkelige, stod bag konferencen.

Over 300 mennesker deltog i konferencen. Det var dels ledere i kristne fællesskaber af enhver slags og dels mennesker, som på en eller anden måde har brændt sig på et kristent fællesskab.

Opfordring: Spørg ind til, hvad de unge har gang i

Efter at Irene Rønn Lind havde givet dels nogle karakteristika for et fællesskab, der lukker sig om sig selv, og dels nogle råd til at forebygge det, kom Roald Bergmann på scenen.

I sin ungdom var han en meget engageret leder i en frikirke, men er ikke kommet i kirkemiljøet i mange år.

Han husker sig selv som meget radikal og meget handlingsdrevet, men savnede nysgerrig spørgen ind til tingene fra en voksen. 

”Nogen, der kunne hjælpe mig i gang med at reflektere over det, jeg gjorde og motiverne bag,” sagde han og opfordrede nutidens kirkeledere til at se på mennesket før handlingerne.

Frihedsdimensionen er enormt vigtig

De næste to indlæg handlede begge om påvirkning af børn.

Bente Boserup, der er seniorkonsulent i Børns Vilkår, understregede, at hun ikke har noget imod værdibaseret opdragelse.

”Det er en del af det at være forældre. Social kontrol er en del af det at guide børn. Men der skal være plads til at tænke frit og stille spørgsmål,” sagde hun.

Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut var enig med hende i, at frihedsdimensionen er enormt vigtig, når man taler om overbevisning.

”Det bliver kun sand tro, når foregår i frihedens rum. Tvang til tro duer ikke,” sagde han, men understregede også, at ”ikke-påvirke’ findes ikke. 

”Vi mennesker er nødt til at holde noget for sandt for at kunne leve.” 

Kirkerne mangler kompetencer til at hjælpe mennesker

I en paneldebat om, hvordan man bedst kan forebygge svigt og magtmisbrug i kristne fællesskaber, var der bred enighed om vigtigheden af at adskille tro og kultur, sprede ledelsen så meget som muligt og at skabe gode rammer for kritisk debat.

Men samtidig med at man skal sætte mennesker over holdninger, og der skal være plads til alle i kirken, skal man også have lov til at stille krav til, hvem der kan være i ledelsen, anførte Tonny Jacobsen fra FrikirkeNet

Behandler og misbrugskonsulent Charlotte Godsk Pedersen mindede om, at der ikke kun kommer skidt fra kirken. 

”Jeg kender ingen kirke, der ikke er interesseret i at hjælpe mennesker, men de mangler kompetencer,” sagde hun og opfordrede til samarbejde med de etablerede systemer som politi, psykologer, myndigheder og behandlere.

Det burde ikke være så svært, men …

Birger Reuss Schmidt er vicegeneralsekretær i Luthersk Mission (LM).

”Holdninger skal betyde rigtig meget, men det må ikke ske på bekostning af mennesker,” sagde han i en afsluttende samtale mellem fire kirkeledere.

”Det burde ikke være så svært, for vi kan lære af vores Herre og Mester, men …”

Han fortsatte med at understrege, at man i LM øver sig i at se oplæringen af næste generation som en fælles opgave kirke og forældre, hvor man hjælper hinanden.

” Vi har noget, vi gerne vil påvirke med, men vi har brug for at lære, hvordan vi gør det med respekt.”

Ud over deltagerne, der var fysisk til stede i Kulturcenteret, deltog mange online. Konferencen blev nemlig streamet på hjemmesiden naarkirkensvigter.dk, og her er optagelserne stadig tilgængelige.
 

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.