Ny bevilling til Flame Cambodia

Flame
De 12 ugers videreuddannelse, som lærerne får, svarer til en dansk meritlæreruddannelse (Arkivfoto)

En bevilling på knap 200.000 kroner fra CKU til LM-projekt betyder, at efteruddannelse af lærere i Cambodja forlænges og udbygges.

23/05/2023 / Morten Holgård Tychsen mht@dlm.dk

Sidste år bevilgede Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) 75.000 til et pilotprojekt om efteruddannelse af lærere tilknyttet Flame Cambodia.

En ny bevilling på 195.942 kroner giver den danske missionær Jesper Hansen mulighed for at fortsætte undervisningen. 

”Bevillingen betyder, at yderligere ti undervisere fra Flame kommer gennem det 12 uger lange kursus. Dertil vil lærere fra andre organisationer også kunne deltage i undervisningen”, forklarer Jens Peter Rejkjær.

Han er informations- og projektmedarbejder i LM’s missionsteam og har fulgt bevillingsprocessen tæt.

Undervisning i moderne undervisningsmetoder

Kurserne skal klæde lærerne bedre på til undervisning og give dem indsigt i mere moderne undervisningsmetoder. 

”Traditionel cambodjansk undervisning er meget lærerstyret og autoritær. Her er der fokus på repetition, og hvad lærer og lærebog siger,” forklarer Jesper Hansen.

”Disse kurser skal være en modpol til dette og give lærerne indblik i forskningsbaseret og elevcentreret undervisning, som har en mere kreativ, kritisk og analytisk tilgang.” 

Udover Jesper Hansens undervisning i moderne undervisningsmetoder frigør pengene yderligere tre kurser af en uges varighed, som skal optimere lærernes evner inden for matematik, engelsk og khmer. 

Derudover skal Jesper Hansen skrive, udgive og distribuere to bøger, som skal gøre læseren i stand til på egen hånd at opkvalificere sine kompetencer inden for moderne undervisning.

Projektet kombinerer mission og diakoni

Flame Cambodia tilbyder undervisning til udsatte børn fra Phnom Penhs slumkvarterer.

Stigende velstand i Cambodja har medført, at privatskolerne oplever vækst. Det betyder imidlertid, at de offentlige skoler nedprioriteres og falder i kvalitet.

Flame Cambodia tilbyder supplerende undervisning til de udsatte børn fra slumkvartererne, som går på de offentlige skoler.

Og det er netop lærerne, som står med disse børn, hvis kvaliteter og kompetencer, kurserne skal opgradere.

Jesper Hansen glæder sig over bevillingen, som gør det muligt for ham at fortsætte kurserne, som startede i efteråret.

”Pengene sikrer at Flame’s lærere kan få undervisningskompetencer med høj kvalitet. Og så er det dejligt, at LM på den måde kan kombinere missionsarbejdet med diakonalt udviklingsarbejde,” siger han. 
 

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.