Undersøgelse kaster lys over tro i familien

Tro i familien - arkivfoto
83,7 procent af dem, der har svaret på undersøgelsen, fortæller at de benytter andagtsbøger, når de deler tro med hinanden i familien. Arkivfoto.

477 LM’ere har besvaret spørgsmål om deres erfaring med at give troen videre. Det giver os en god empiri til at målrette arbejdet, siger leder af LMBU - LM's Børn og Unge

27/01/2023 / Karin Borup Ravnborg; kbr@dlm.dk

Efter nytår sendte en arbejdsgruppe i LM et spørgeskema ud til LM-familier i hele landet for at få klarlagt, hvilke behov og udfordringer, der er omkring det at dele tro i familien.

Det sker som led i, at LM’s landsstyrelse ønsker at sætte særligt fokus på dette emne i 2023.

Og LM’erne har været meget ivrige med at svare tilbage.

Allerede to dage efter spørgeskemaet var sendt ud, havde arbejdsgruppen fået de første 200 tilbagemeldinger.

Et emne, der virkelig optager forældre og bedsteforældre

”Det er virkelig glædeligt med de mange tilbagemeldinger. Det viser, at det er et emne, der virkelig optager mange, fordi de ønsker at give troen videre til næste generation,” siger Ivan Jakobsen, leder af LMBU, som er LM’s arbejde blandt børn og unge.

Han er med i en arbejdsgruppe sammen med familiekonsulent Lise Berggren Smidt, religionspædagogisk konsulent Birgitte Kjær og to andre LM-konsulenter, som skal arbejde videre med resultaterne af undersøgelsen.

”Vi lavede et spørgeskema, så det ikke bare var vores egne holdninger og formodninger, der kom frem. Nu har vi noget god empiri, som kan hjælpe os med at målrette vores støtte til familierne bedst muligt.”

Andagtsbøger hitter stadig blandt børnefamilier

I alt 477 personer fra hele landet har besvaret spørgeskemaet, heraf en stor del par med børn i alderen 0-8 år og par med lidt større børn.

En stor andel af besvarelserne - 44,5 procent - er fra bedsteforældre, som jævnligt er sammen med deres børnebørn.

Her skulle de svare på spørgsmål som ”Hvordan fylder troen i familielivet?” og ”Hvad bruger I til at formidle troen i jeres familie?”.

På sidstnævnte spørgsmål svarede hele 83,7 procent af respondenterne, at de benytter andagtsbøger, når de deler tro med hinanden i familien.

Vigtigt, at vi fastholder og opdaterer vores tilbud

”Mange fortæller, at de er glade for de tilbud, der er for børnefamilier, og for de materialer, vi udgiver,” siger Ivan Jakobsen.

Undersøgelsen viser også - ikke overraskende - at mange synes, det er svært at snakke med deres mellemstore børn om tro, og at noget af det, der presser tro i familien, er tid.

Nu skal udvalget arbejde med de svar, de har fået gennem undersøgelsen, for at se på, hvordan man kan understøtte forældre og bedsteforældre i deres opgave som formidlere af tro i familien, fortæller landslederen.

”Det er vigtigt, at vi sørger for at fastholde og opdatere vores tilbud til børnefamilier og kigger på, hvordan vi gennem forældrekurser og materialer som for eksempel podcasts kan hjælpe dem bedst muligt,” siger han.
---
LMBU lancerede i 2021 en serie podcasts om tro i familien.

Læs om serien her: https://dlm.dk/nyt/lmbu-lancerer-ny-podcast-om-tro-i-familien

> Find en podcast her.

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.