Projekter

Missionær Merete Steffensen underviser de kristne i sangens betydning og placering i gudstjenesten.
I tæt fællesskab med de lokale kristne bliver der arbejdet på at styrke det eksisterende ungdomsarbejde, etablere forskellige…
Igennem både undervisning og praktik udrustes eleverne til at tjene i deres egne menigheder.

Ansatte i Peru