Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Marita og Carl Hasselberg
Missionærer
Chuo cha Biblia Kiabakari, P. O. Box 530, Musoma, Tanzania
Kiabakari
Tanzania

Ansat siden

2020

Undervisning på Kiabakari Bibelskole og sundhedsopgaver i Mara, Nordtanzania.

Marita (mah@dlm.dk):
Født 9.5.1967
Børnesygeplejerske på Bunda Hospital
Uddannet sygeplejerske
Praktik på hospital i Nkinga i Tanzania 

Carl (cah@dlm.dk):
Født 4.6.1967
Uddannet teolog fra Johannelund Teologiske Højskole i Uppsala
Ansat prædikant i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Sognemedhjælper i den svenske kirke