Anmeldelse

Forside til bogen Slutspillet om Israel

Slutspillet om Israel

Ole Andersen
LogosMedia 2016
256 sider - 199,95 kroner
Rene Sølvsten Nissen

Uanset om man kan tilslutte sig foreningen Ordet og Israels syn på Israel – dets land og folk, er Slutspillet om Israel en meget læseværdig bog. Bogen er utrolig velskrevet og gennemredigeret. Gennem hele bogen tager forfatteren læseren i hånden og holder den røde tråd synligt frem.

Selvom man under læsningen ikke er i tvivl om, hvordan forfatteren synes, vi som kristne bør læse og forstå profetierne om Israel og Det Gamle Testamente, er det ikke det vigtigste for Ole Andersen.

Allerede i bogens indledning bliver det klart, at det største håb er, at bogen må bidrage til, at flere opdager, at Bibelens profetier indeholder et fantastisk håb – ikke alene for Israel, men også for verden. Bogens anliggende er nemlig gennem profetierne om Israel kun det ene: ”at male Gud og hans hellighed og kærlighed for vores øjne.”

I bogens første del rejser forfatteren det for nogle kontroversielle spørgsmål om, hvordan vi som kristne skal forstå de bibelske profetier om Israel? Her præsenterer Ole Andersen læseren for to hovedforståelser: kirketolkningen og Israeltolkningen.

Forfatteren argumenterer for Israeltolkningen og ser stadig Israel, som Guds folk og som en aktiv brik i Guds frelsesplan. Israel er et demonstrationsfolk – et folk, hvorigennem Gud åbenbarer sig selv for os.

I bogens anden halvdel besvarer Ole Andersen spørgsmålet om, hvad de bibelske profetier mon siger om Israel i dag? Det gør han ved først at tage udgangspunkt i profeterne, hvorefter han anskueliggør profetiernes opfyldelse i moderne tid.

I kapitel 11 tager Ole Andersen fat i den varme kartoffel omkring den nuværende situation i Mellemøsten med den strandede fredsproces; og han slipper godt fra det. Ole Andersen er gennem hele bogen meget tydelig i sin kærlighed til Israel – landet og folket, men giver plads til, at læseren kan danne egne meninger. Dette giver læseren frihed til at fremkomme med forskellige politiske vurderinger omkring situationen i Mellemøsten.

Jeg kan varmt anbefale bogen.

Bragt i Tro & Mission 16/2016.

Tilføj kommentar

Dennis Justesen
”Det at blive kristen har været en proces over flere år. Og jeg har stadig brug for støtte, hjælp og vejledning fra andre kristne til at ind...
Af Nomi Høeg

”De 10 Minutter er berømte,” fortæller Lars Schmidt, som er formand i Sædding/Astrup LMU, også kaldet SALMU.

Tidsrummet er indlagt i programmet hver tirsdag, hvor...