Anmeldelse

Forside til bogen Slutspillet om Israel

Slutspillet om Israel

Ole Andersen
LogosMedia 2016
256 sider - 199,95 kroner
Rene Sølvsten Nissen

Uanset om man kan tilslutte sig foreningen Ordet og Israels syn på Israel – dets land og folk, er Slutspillet om Israel en meget læseværdig bog. Bogen er utrolig velskrevet og gennemredigeret. Gennem hele bogen tager forfatteren læseren i hånden og holder den røde tråd synligt frem.

Selvom man under læsningen ikke er i tvivl om, hvordan forfatteren synes, vi som kristne bør læse og forstå profetierne om Israel og Det Gamle Testamente, er det ikke det vigtigste for Ole Andersen.

Allerede i bogens indledning bliver det klart, at det største håb er, at bogen må bidrage til, at flere opdager, at Bibelens profetier indeholder et fantastisk håb – ikke alene for Israel, men også for verden. Bogens anliggende er nemlig gennem profetierne om Israel kun det ene: ”at male Gud og hans hellighed og kærlighed for vores øjne.”

I bogens første del rejser forfatteren det for nogle kontroversielle spørgsmål om, hvordan vi som kristne skal forstå de bibelske profetier om Israel? Her præsenterer Ole Andersen læseren for to hovedforståelser: kirketolkningen og Israeltolkningen.

Forfatteren argumenterer for Israeltolkningen og ser stadig Israel, som Guds folk og som en aktiv brik i Guds frelsesplan. Israel er et demonstrationsfolk – et folk, hvorigennem Gud åbenbarer sig selv for os.

I bogens anden halvdel besvarer Ole Andersen spørgsmålet om, hvad de bibelske profetier mon siger om Israel i dag? Det gør han ved først at tage udgangspunkt i profeterne, hvorefter han anskueliggør profetiernes opfyldelse i moderne tid.

I kapitel 11 tager Ole Andersen fat i den varme kartoffel omkring den nuværende situation i Mellemøsten med den strandede fredsproces; og han slipper godt fra det. Ole Andersen er gennem hele bogen meget tydelig i sin kærlighed til Israel – landet og folket, men giver plads til, at læseren kan danne egne meninger. Dette giver læseren frihed til at fremkomme med forskellige politiske vurderinger omkring situationen i Mellemøsten.

Jeg kan varmt anbefale bogen.

Bragt i Tro & Mission 16/2016.

Tilføj kommentar

Finn Sørensen
Finn Sørensen
Finn Sørensen er en af LM’s omkring 160 prædikanter. Han passer ikke ind i den fordom, man måske kunne have om prædikanter: at de er opvokse...
AF KAJA LAUTERBACH

LM-kredsen i Rødovre er ikke ret stor, men med jævne mellemrum samles en større gruppe til møderne. Så har de nemlig fælles arrangementer med LMU.

Den 28. februar...