Arbejdet i Cambodja er pengene værd

09/09/2019

Jeg er i Cambodja lige nu. Det er en arbejdstur, hvor jeg snakker med missionærerne om deres opgaver, men også snakker med Kirken i Siem Reap om arbejde, samarbejde og LM’s engagement ind i det hele.

LM er partner med Church of Siem Reap, og det fælles arbejde kalder vi Countryside Harvest Mission. Det arbejde støtter LM med arbejdstimer til bibelskolearbejde, medicinsk arbejde i Fjendeskoven og snart også med bibelundervisning til nye troende, der er kontakt med i Fjendeskoven.

Åbenhed for ordet om Jesus

Vi må glæde os over den åbenhed, der er i Cambodja i disse år for at høre evangeliet om Jesus. Vi oplever, at det ikke er forgæves. Der er nogle, som kommer til tro på Jesus, bliver døbt og vil følge ham. Det er noget af målet med LM’s missionsindsats. Derfor er missionærerne og de lokale kristnes indsats værdifuld. Det er svar på bøn. Det er de penge værd, som LM’s missionsvenner giver til arbejdet i Guds Rige. Der bliver glæde i Himlen over enhver, som tager imod Jesus.

I frontlinjen

Netop i frontlinjen,  hvor Evangeliet i nye områder ikke er forkyndt eller hørt før, er Djævelen også virksom for at bevare sine bastioner. På forskellig måde, vil han gerne lægge hindringer i vejen og skabe problemer for arbejdet.

Det er også tilfældet i Cambodja. Som på Paulus’ tid vil de kristne værdier ofte være i opposition til kultur og traditionel levevis i samfundet. For nye kristne i Cambodja opstår let en spænding i forhold til deres egne familier, som i århundreder har været præget af buddhistiske tankegange og ritualer. Det er ikke let at sige nej til at deltage i fester og rituelle handlinger, man har gjort i familien af frygt for at pådrage sig forfædrenes eller åndernes vrede. Samtidig har nye kristne et ønske om at bevare et godt forhold til deres familie og være et vidnesbyrd for dem om frelsen i Jesus.

Samarbejde

I LM’s samarbejde har vi mødt samarbejdsmæssige udfordringer. Noget har med ledelsesstil at gøre, andet har med forskellig kulturel tilgang og forståelse. Nogle af disse udfordringer har medført, at LM’s missionærindsats i direkte relation til Kirkens arbejde, er mere begrænset, end vi kunne ønske det. Men vi må finde de bedste muligheder i det fælles arbejde for Guds Rige – under hensyn til at det kan fungere for alle.

Heldigvis er den gode vilje til stede. Og så må vi bede for dem, vi har udsendt og for dem, vi samarbejder med – og ikke mindst for dem, som Gud arbejder med og skaber troen i hjerterne på.

Tilføj kommentar