Ja tak til mission

03/08/2017

Mission er ikke noget, vi eventuelt kan arbejde med. Som om det er en mulighed til overvejelse, hvis vi nu får lyst og har tid. Det er noget, som den kristne menighed til alle tider er kaldet til at gøre.

Der har hen over sommeren i den kirkelige debat været et bølgeskvulp om, hvorvidt det er relevant at arbejde med mission i Danmark. Marie Krarup fra Dansk Folkeparti stillede kirkeminister Mette Bock spørgsmålet: Er det folkekirkens opgave at drive mission blandt ikke-kristne i Danmark?

Mette Bock sendte spørgsmålet videre til Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen. Hans tilbagemelding fremgår af Kristeligt Dagblad midt i juli måned. Peter Skov-Jakobsen fastslår at "missionsarbejde indgår som en del af alle sognepræsters arbejdsopgaver", og at det er samtlige biskoppers overbevisning. Det er glædeligt! 

Men så udtrykker biskoppen noget, som gør sagen grumset og alt for diffensiv: Folkekirken er ikke en "frelses-institution".

Det er i bedste fald en utydelig måde at udtrykke mission på. Naturligvis er folkekirken ikke som organisation en frelses-institution. Er der nogen, der har påstået det? Luthersk Mission er som organisation heller ikke en frelses-institution. Men vi har et fantastisk budskab at forkynde – budskabet om frelse og evigt liv i troen på Jesus Kristus. 

Vi øver os

Gud kalder den kristne menighed til mission. Gud elsker verden, derfor sendte han Jesus Kristus som verdens frelser. Det skal verden have at vide. Budskabet om frelsen i Jesus hverken kan eller må vi holde for os selv.

Derfor har vi i LM en kerneværdi, der hedder "tydelig mission." Det gælder lokalt, nationalt og globalt. Vi siger ja tak til mission.

Jesus har selv givet os en missionsbefaling: "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple" (Matt 28,19).

Vi vil gerne lægge os i slipstrømmen af denne befaling.

Det er bestemt ikke sådan, at vi i LM bare tror, at vi kan det der med mission. Ofte bliver det for halvhjertet, og vi snubler i det. Vi kunne ønske os mere luft under indsatsen. Men vi prøver at øve os. Og så får vi faktisk lov til at opleve, at Gud giver frugt. Mennesker kommer til tro og bliver frelst - både herhjemme og i international mission. 

 

 

Tilføj kommentar