Aktuelle job

På Grow in Wisdom School undervises 3 børnehaveklasser og en førskoleklasse. Formålet er at hjælpe børn af mindrebemidlede forældre at lære basalt engelsk som hjælp til videre skolegang
Gennem kirken Church of Siem Reap skal du være med til at undervise unge i engelsk (evt. også IT eller musik) i kirken og i mindre landsbyer omkring Siem Reap
En todelt undervisningsopgave, En del er at dække undervisning i dansk af fem missionærbørn i 1.-7. klasse

Du skal ikke holde dig tilbage med at søge en stilling hos os, selvom du tænker, at vi ikke kan bruge en ansøger med din faglige baggrund.

Missionsarbejdet er hele tiden i udvikling - både i Danmark og i  udlandet - og derfor kan det være, at der er brug for netop dig med  dine kompetencer og erfaring.