Tænker du på at rejse udenlands som missionær?

Stil dine spørgsmål, eller få en uforpligtende snak med LM’s missionskonsulenter:

Bent Olsen, 4157 8237
Kristine Ballantyne, 4820 7673
Christian Lund Pedersen, 4820 7673

Missionshistorie

Luthersk Missions tilblivelse

Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Luthersk Mission blev stiftet som missionsforening 1.marts 1868. Men hvordan gik det egentlig til? Læs mere her.


LM's stifter Christian Møller

Luthersk Mission er opstået som følge af en bølge af vækkelser i Danmark midt i 1800-tallet.

Det nye ved disse vækkelser var, at der for første gang siden reformationen var tale om en folkelig vækkelse - en vækkelse til levende kristendom opstået i selve folket og ledet af lægmænd.

Medstifter af Luthersk Missionsforening var lægprædikant Christian Møller fra Nexø på Bornholm. Han havde nogle få år forinden i 1865 udgivet den første udgave af bladet "Budskab fra Nådens Rige" (det nuværende magasin Budskabet).

Han gik sammen med nogle venner og ved et møde i Aaker på Bornholm den 1.marts 1868 blev de enige om at danne foreningen "Bornholms forening til evangeliets fremme", som senere blev til "Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme i Danmark".


​Sortegård i Aaker på Bornholm, hvor beslutningen om LM's stiftelse blev taget.

​Der blev valgt en foreløbig bestyrelse og indkaldt til stiftende møde i Almindingen søndag den 14.juni 1868. Her samledes mange mennesker, og man vedtog love for den nye forening, mens valg til den blivende bestyrelse blev udskudt til foreningens første årsmøde i Almindingen i juli 1869.

Samme år blev bornholmerforeningen sluttet sammen med to foreninger - en i København og en på Nordsjælland - og navnet blev forandret til "Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme i Danmark", der indtil 1962 var foreningens officielle navn, men i daglig tale blev forkortet til Luthersk Missionsforening.

 

I dag bruger foreningen i daglig tale navnet Luthersk Mission og forkortelsen LM.

Kilde: På Ordets grund - Luthersk Missionsforening 1868 - 1968. Redigeret af Frode Thorngreen.

Tilføj kommentar

I områderne nord for Siem Reap er der kun få menigheder, og de kristne har en temmelig beskeden bibelkundskab.

Countryside...

4/10/2017 | Caroline Slot Pedersen
Volontørlivet her i Siem Reap er virkelig berigende! Jeg får så mange gode små oplevelser hver dag. Vi har for nyligt været med til en lille fest på kollegiet, som blev holdt i forbindelse med den kom...