Efterskole-besøg i Cambodja motiverer

Besøg fra Løgumkloster Efterskole i Siem Reap januar 2018
Ud over at få et indblik i LM's arbejde i Siem Reap, var eleverne og lærerne fra Løgumkloster Efterskole også en tur på det lokale marked. Privatfoto.
Det giver rigtig meget for både de besøgende og os, fortæller LM-missionær Axel Rye Clausen i Cambodja, der netop har haft besøg af 25 elever og lærere fra Løgumkloster Efterskole

12. februar 2018 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

"Vi havde et fantastisk besøg af efterskoleeleverne fra Løgumkloster."

Det fortæller Cambodja-missionær Axel Rye Clausen, der sammen med sin kone Annelise og LM's udsendte volontører i Siem Reap i sidste uge havde besøg af elever og lærere fra LM's efterskole i Løgumkloster.

Hvert år tager skolens fokuskristendoms-hold på en rejse til et af LM's missionslande, og i år gik rejsen til Cambodja, hvor de besøgte LM's arbejde i Phnom Penh og Siem Reap.

Og det har været "win-win" for alle, fortæller Axel Rye-Clausen - både for elever og lærere, for LM's missionærer og volontører og for de lokale kristne unge.

"Vi knyttede dem til kollegiernes unge, så de spiste, sang og dansede lokale danse, grillede, tog på udflugt sammen med dem og delte Guds Ord med hinanden i de dage, de var her.

Dejligt at få besøg af en flok modne og supermotiverede unge 

Han glæder sig over den gode kontakt, der blev skabt mellem de unge fra de to kulturer og er meget imponeret over de danske efterskoleelever, der var på besøg.

"Det var en flok modne og supermotiverede unge, vi mødte, som var gode til at skabe kontakt til de lokale - både i alvor og i masser af sjov."

Blandt andet deltog de danske efterskoleelever i en cambodjansk teaterforestilling, ligesom de danske gæster lærte de cambodjanske studenter at danse "boogie-woogie".

Lærte noget om Cambodjas historie, religion og kultur

"Vi havde mulighed for at vise dem en stor del af vores lokale arbejde, og vi tog på nogle gode udflugter sammen, som både viste dem landets historie, religion og kultur," fortæller Cambodja-missionæren.

En dag var de besøgende sammen med de cambodjanske kollegieelever en tur ude at sejle på Tonle Sap-søen, som ligger syd for Siem Reap.

For de fleste af de unge på kollegierne var det også førstegangsoplevelser, de ture, de var med på, så det var spændende og nyt for dem også.

Ønsker at vække motivation og et kald til at tjene Gud

Axel Rye Clausen ser de unge efterskoleelevers besøg i Cambodja som en god mulighed for de lokale unge til at træffe nogle danske, kristne unge og blive udfordret af dem.

Samtidig har de haft mulighed for at vise dem rundt og lære dem noget om livet i Cambodja, og hvordan cambodjanske unge tænker.

Og så håber han, at besøget har været med til at formidle et kald til de unge.

"Vi vil selvfølgelig gerne motivere de unge efterskoleelever til at rejse ud enten som volontører eller missionærer, og jeg tror, at det lykkedes os at give et billede af de muligheder og det kald, Gud har givet til os her."

---

Se billeder og læs flere indtryk fra elevernes Cambodja-tur på Løgumkloster Efterskoles facebookside.

> Læs mere om LM's volontørprogram REACH.

Tilføj kommentar

Kommentarer

Det var fantastisk for os at få lov til at besøge missionærerne, at være til gudstjeneste og være sammen med de unge på kollegiet i Siem Reab og i Pnom Penh. Fantastisk at møde folket og kulturen . Vi sidder tilbage fyldt med indtryk og med en vision om at evangeliet skal til det Cambodianske folk nu, der er åbne døre og muligheder. Et kald blev formidlet til os gennem det vi så og hørte.