Elever lærer at møde hinanden med respekt

Dansk og muslimsk elev på Efterskolen Solgården september 2017
Danske og muslimske elever lærer hinandens kultur at kende på kristen efterskole. Foto: Efterskolen Solgården.
På efterskolen Solgården i Vestjylland er fem ud af 98 elever muslimer. Det er med til at underbygge skolens kristne værdier, mener forstander Kristian Andersen

02. oktober 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Politiken den 14. september bragte et interview med en muslimsk pige, som sammen med sin lillebror er elever på Luthersk Missions efterskole Solgården ved Tarm.

Hun fortæller, hvordan hendes egen tro bliver styrket, og hvordan hun bliver bedre integreret i det danske samfund af at gå på en kristen efterskole.

Så selv om der er Jesus og dansk folkekirke på skoleskemaet, så afskrækker det ikke nogle muslimske forældre fra at sende deres børn på en kristen efterskole, viser artiklen. 

Muslimske elever er med til at understrege skolens værdier 

Det er man glad for på efterskolen Solgården, som i flere år har haft muslimske elever og dette skoleår har fem af slagsen.

Det er en helt bevidst åbning fra skolens side, fortæller forstander Kristian Andersen.

"Det gør vi, fordi det ganske enkelt er med til at understrege skolens værdier og kristne menneskesyn," forklarer han.

Her er ingen krav om, at man bekender sig som kristen

"Vi ønsker at praktisere det, vi skriver i vores værdigrundlag om, at ethvert menneske er dyrebart og ukrænkeligt for Gud, og at vi ønsker at lære eleverne respekt for andre mennesker, uanset tro, hudfarve, holdninger og overbevisning." 

Derfor er der heller ingen krav om, at man skal være eller skal blive en kristen for at kunne gå på Efterskolen Solgården. Det er et åbent tilbud, som der står på skolens hjemmeside.

"Eleverne møder evangeliet om Jesus her på skolen, men Guds kærlighed til os mennesker er jo aldrig forbundet med tvang," understreger Kristian Andersen

Alle deltager i bøn, bibellæsning, andagt og kirkegang

Det betyder dog ikke, at skolen ikke er tydelig om, hvad man tror på og står for, fortæller forstanderen.

Han nævner bøn, bibellæsning, andagt og kirkegang som en helt naturlig og grundlæggende del af skolens liv.

"Vi forventer af vores elever - kristen eller ej - at de deltager på linje med alle andre. Man tager jo heller ikke på en idrætsskole, hvis man ikke har lyst til at lave armbøjninger. Så må man finde sig et andet sted."

Integration på et højt plan - som går begge veje

De muslimske forældre, som kommer for at se skolen, sætter stor pris på skolens samværsformer, etik og moral, fortæller Kristian Andersen.

"De vil hellere se deres børn på en kristen efterskole end på en skole, hvor piger og drenge må sove sammen, og hvor de drikker." 

Samtidig lærer de muslimske elever noget om dansk kultur ved at leve så tæt sammen med danske unge - ligesom de danske elever lærer noget om andre kulturer og respekten for en anden religion.

"Det er virkelig integration på et højt plan - som går begge veje," fastslår forstanderen. 

Tilføj kommentar