Fællesgudstjenester med færinger på Amager

Fællesgudstjeneste med færinger juni 2016
Færingerne har normalt ikke nadver ved deres samlinger, så de er glade for nadveren ved fællesgudstjenesterne med LM-kirken. Foto: LM-kirken Amager
I Luthersk Missions frimenighed på Amager har man tradition for samarbejde med de andre menigheder, der holder til i missionshuset på Kirkegårdsvej.

05. februar 2018 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

En kinesisk menighed, en færøsk menighed og en dansk LM-frimenighed under samme tag.

Det vrimler med liv i det over 100 år gamle LM-missionshus på Kirkegårdsvej på Amager.

Hver søndag huser det hele tre gudstjenester: Først mødes Chinese Church in Copenhagen. Dernæst holder LM-kirken Amager gudstjeneste og fællesspisning, og om eftermiddagen samles en menighed på 30-40 færinger.

Et forsøg på fællesskab mellem menighederne

LM-kirken Amager blev stiftet som en frimenighed i 2014 og består i dag af omkring 35 mennesker mellem 0 og 78 år.

Søndag den 28. januar holdt den lille københavner-menighed en fælles lovsangsgudstjeneste sammen med den lille færøske menighed.

Arrangementet er en måde at have fællesskab på med de andre menigheder i huset, fortæller menighedsrådsformand Sara Kaas.

"Det blev lidt mærkeligt bare at hilse på hinanden i døren på vej fra og til hver sine gudstjenester. Så vi har taget initiativ til nogle fælles tiltag og har et rigtig godt samarbejde med de andre menigheder."

Færøske studerende under uddannelse i Danmark

I 2015 fejrede missionshuset sit 100-års jubilæum fælles for alle tre menigheder, ligesom de også har holdt andre arrangementer sammen.

Cirka en gang hvert halve år holder LM-kirken en fællesgudstjeneste sammen med den færøske menighed.

"Det er også en lille menighed som vores, så vi passer meget godt sammen," siger Sara Kaas.

Menigheden består primært af færinger, der kommer til Danmark for at studere. Derfor er der ret stor udskiftning, da mange flytter hjem til Færøerne igen, når de er færdige med at læse.

Nogle af dem har børn, så der er også basis for nogle fælles børneaktiviteter.

Dejligt at have fællesskab om lovsang og nadver

Til lovsangsgudstjenesten forrige søndag blev der sunget danske sange, mens bandet, der spillede, var sammensat af medlemmer fra både den færøske og danske menighed. 

Derefter var der frit vidnesbyrd og nadver, og det sidste er især færingerne glade for, fortæller Sara Kaas, da de ikke har nadver til deres egne gudstjenester i menigheden.

"Vi er rigtig glade for det fællesskab, vi kan have sammen på tværs. I LM-kirken har vi også brugt nogle af de teologistuderende fra den færøske menighed til at komme og prædike." 

På søndag bliver der holdt fastelavnsfest i gården bag missionshuset, hvor man håber at se mange udklædte børn og voksne fra såvel den færøske menighed som fra LM-kirken Amager.

Tilføj kommentar