Kristen i samfundet

Foto: Mand, der beder i en skov
Den nye spiritualitet har - også i kristen sammenhæng - et individualistisk præg og roder vores ånd og Guds ånd sammen, skriver Jan H. Mortensen.
Nyt nummer af Budskabet udfordrer kristne til at tage medansvar for udviklingen i dagens Danmark

06. oktober 2017 / Ole Solgaard, os@dlm.dk

Med temaet Kristen i samfundet sætter det dugfriske nummer af magasinet Budskabet fokus på, at kristne mennesker er samfundsborgere på lige fod med alle andre – og dermed har et medansvar for samfundsudviklingen.

Nummeret er tilgængelig for abonnenter her.

Er Danmark et kristent land?

Valgmenighedspræst Hans-Ole Bækgaard reflekterer i sin artikel over, om Danmark er et kristent land, i hvilket omfang det i så fald er det, og hvilke konsekvenser det har.

”Den tilsyneladende frihed til at have kristne holdninger og værdier er reelt begrænset … Det religiøse får et mistænkeligt skær, som har betydning for, hvordan offentlige myndigheder forholder sig til kirken og det kristne arbejde … En pluralistisk-sekulær-ligestillings-ideologi slår tydeligt igennem,” mener Hans-Ole Bækgaard.

Kristen tydelighed er vigtig

Netop på den baggrund opmuntrer Børge Haahr Andersen, der er rektor på Dansk Bibel-Institut, til at være tydelig om sine kristne værdier. Han giver input til, hvor og hvordan det kan ske.

”Det er vigtigt, vi går imod strømmen og er tydelige om vores tro i relationen til kollegaer og arbejdsfæller. Vi skal i handling praktisere en god arbejdsetik, skal være sande og ærlige om småt og stort, som har med hverdagens forvaltning at gøre, og vi skal forsvare og begrunde troen på Jesus i mødet med alt det, som er samtaleemner på en arbejdsplads,” nævner Børge Haahr Andersen. 

Guds bud gælder, og det er forkert at forsvare synd

Den lutherske sondring mellem det åndelige og verdslige regimente bliver belyst af Carsten Elmelund Petersen, der er lektor på Dansk Bibel-Institut. Han peger på, hvilke bærende elementer i toregimentelæren, vi kan lære noget af i dag.

Han hævder, at Guds lov også i dag bør gøres gældende på samfundsniveau.

”Lovens første brug skal fungere i det verdslige regimente. Det er en falsk opfattelse, hvis der gælder forskellige standarder i de to regimenter. Det er forkert at forsvare og legitimere andres synd, uanset om den begås af vantro eller kristne mennesker i det verdslige regimente,” skriver Carsten Elmelund Petersen.

Læs mere …

Nummeret indeholder meget andet end samfunds-temaet. Der er eksempelvis en opbyggelig artikel af kommunikationschef i Cowi Manuel Vigilius om Gud som bejler. Den udfordrende og afklarende artikel om Moderne spiritualitet og sand åndelighed, som er skrevet af sognepræst Jan H. Mortensen, kan læses gratis af alle her.

Hele Budskabet 4/2017 kan læses online her af abonnenter. 

Har du ikke abonnement, kan du via samme link se, hvordan du får det.

Tilføj kommentar