LM vil kæmpe for de religiøse argumenters plads

Skærmbillede fra Resam-video
Debat mellem jøder, muslimer og kristne skal være med til at fremme legitimiteten af religiøse argumenter i den offentlige debat (screenshot fra www.resam.dk)
Med deltagelse i et nyt tværreligiøst forum håber LM’s generalsekretær at hive religiøse argumenter ud af skammekrogen i det offentlige rum

14. december 2018 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

Der er en følelse, der har bidt sig fast hos flere kristne i Danmark i mange år:

At religiøse argumenter ikke er valide, fordi danskerne generelt set er blevet fremmede for kristendom og religion i det hele taget.

Følelsen er heller ikke fremmed for LM’s generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, der i forbindelse med den nye lovgivning om trossamfund mødtes med religiøse ledere fra blandt andet kristendom, islam og jødedom for at drøfte det, han kalder en stigende stigmatisering.

Kort efter tog erhvervsmanden Jeppe Hedaa og hans kone initiativ til et lignende forum med religiøse ledere fra forskellige trossamfund.

Uenige om mange ting, men kæmper for religionens plads i samfundet

Dette forum trådte i begyndelsen af december tydeligt frem under navnet Resam - Religion og Samfund.

”Vi skulle lave et forum, hvor vi som religiøse ledere skulle mødes over en kop kaffe og debattere vanskelige samfundsmæssige emner,” husker Søren Skovgaard Sørensen om det første møde for to år siden.

De religiøse ledere ser forskelligt på mange ting, men da debatten om omskæring begyndte at køre, var lederne enige om, at de mente, det fortsat skulle være lovligt at omskære drengebørn i Danmark.

Et samfund, hvor det er lettere at tale om tro hen over hækken

LM's generalsekretær mener, at Resam arbejder i LM'ernes interesse.

"Vi får løftet troen ind i det offentlige rum igen og kæmper mod, at troen bliver buret inde i det private rum,” mener han og tilføjer, at dette forhåbentlig kan medvirke til en større forståelse og accept af tro og religion blandt danskerne generelt.

”Det handler for mig om at kæmpe for at kristendommen har legitimitet i samfundet,” siger han og mener, det kan gøre det lettere at tale med ens nabo eller kollega om kristentroen.

Tilføj kommentar