Stor interesse for mission i København

Temadag om hverdagsmission i Nordvestkirken 13.01.2018
Den første i rækken af temadage om hverdagsmission rundt i LM's afdelinger blev skudt i gang lørdag den 13. januar i Nordvestkirken i København. Foto: Kim Hjermind
Godt 90 københavnere mødtes i lørdags for at blive inspireret til at gå ud og dele det kristne budskab i hverdagen

17. januar 2018 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

En missionær - er det bare en af dem på missionærplakaten, der er udsendt til de varme lande for at fortælle om Gud?

Eller kan det også være dig - lige der, hvor du er: på studiet, i fodboldklubben eller blandt kollegerne?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev vendt lørdag den 13. januar i Nordvestkirken i København, hvor omkring 90 deltagere fra købehavnske LM-kredse var samlet til temadag om mission i hverdagen.

Introduktion til studiehæfte om mission i hverdagen

Temadagen var den første af en række fællesarrangementer, som vil blive holdt i år i Luthersk Missions syv forskellige afdelinger rundt i landet.

Her introducerede menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt og frimenighedspræst Peter Leif Mostrup Hansen et nyt studiehæfte om mission i hverdagen.

Oplægget og de efterfølgende samtaler i grupper gav masser af opmuntring til at gå ud og fortælle om sin tro, siger Anne Grethe Harstad Jensen, der var med fra Nordvestkirken.

"Det var en rigtig god og inspirerende undervisning, vi fik i lørdags. Godt at få fokus på de menneskelige relationer, vi har, og hvor vigtigt det er, at vi ikke kun lytter, men også handler."

Opmuntrende, at vi som kirke kan stå sammen 

I Nordvestkirken har man valgt at købe 160 eksemplarer af studiehæftet for at give et til alle, der kommer i kirken - også dem i ungdomskredsen.

Desuden har man opfordret alle kirkens cellegrupper til at bruge studiehæftet i løbet af det første halvår af 2018.

"Det er virkelig opmuntrende, at vi som kirke kan stå sammen om et fælles tema og få ny frimodighed omkring mission," mener Anne Grethe Harstad Jensen.

Har fået en god modtagelse rundt i landet

Studiehæftet "Gud, mig og min næste", der er et samarbejde mellem Luthersk Mission og frimenigheden Københavnerkirken, er blevet modtaget meget godt rundt i landet.

I løbet af blot to måneder er der solgt 730 styk, og forlaget Lohse, der udgiver hæftet, har allerede måttet lave et genoptryk af det populære materiale.

hverdagskristen.dk kan du læse mere om studiehæftet og se en oversigt over kommende temadage rundt i landet.

Læs også: Mange vil gerne inspireres til at fortælle om tro

 

 

Tilføj kommentar