Modtag nyhedsmail fra LM

Båndet er bindeled mellem Luthersk Missions Højskole og tidligere elever. Bladet indeholder nyt fra livet på skolen og undervisende og opbyg...

Seneste pressemeddelelser

Læs de seneste pressemeddelelser udsendt af Luthersk Mission

pressekontakt

 

Kommunikationsleder
nlm@dlm.dk
2254 0275

NYT
Jakob Rahbek, der er ansat som prædikant i LM fra 1. oktober, lægger stor vægt på at forkynde om Jesus på korset på en letforståelig måde i...
Unge fra Luthersk Missions frimenighed i Randers hjalp nytilflyttet par med at flytte ind og føle sig hjemme i byen