Anmeldelse
Forside af bogen "Påvirk med respekt"

Påvirk med respekt

Carsten Hjorth Pedersen
LogosMedia 2019
176 sider - 149,95 kroner
Maria Sjælland

Bogen Påvirk med respekt giver et nuanceret billede af de forskellige faktorer, der spiller ind, når mennesker er sammen.

Der sættes på en god måde fokus på, hvor, hvordan og hvorfor vi påvirker og påvirkes af hinanden. Faktisk kan vi ikke undgå at påvirke hinanden, og forfatterens opfordring er, at vi skal ville påvirke med respekt, således at det bliver en bevidst handling.

Bogen tager sit udgangspunkt i fire begreber: Intimisering, Desertering, Konfrontering og Tilbagetrækning. Disse bliver belyst ud fra rollemodeller som forældre, lærere og forkyndere.

Der stilles skarpt på forældrerollen og opdragelse i dag, hvor der ses en tendens til, at forældre trækker sig både fysisk og mentalt i stedet for at gå med deres børn. Denne tendens ses også i nogle  menighedssammenhænge, hvor forkyndelsen bør være nærværende med plads til konfrontation og refleksion og ikke intimisering.

Der gives forslag og vinkler på, hvordan lærere kan skabe et læringsmiljø, hvor eleven oplever frihed og tydelighed i undervisningen.

Påvirk med respekt tager også et emne som religiøs ekstremisme, social kontrol og fundamentalisme op og belyser fordele og ulemper ved at være en del af en minoritetsgruppe.

Som mor til to og som støttepædagog på en kristen friskole er bogens titel og indhold ikke revolutionerende og ny viden for mig. Det er dog et vigtigt og vedkommende emne, at vi er eller bliver bevidste om, hvilken påvirkning, vi har på andre. Det er ikke muligt at være neutral!

Forfatteren giver forskellige vinkler på emnet og krydrer det med indlæg fra interview og underbygger teorien med letforståelige figurer.

Som pædagog savner jeg i bogen mere konkret hjælp i forhold til, hvordan jeg kan påvirke med respekt, når det, jeg møder, er disrespekt.

Bogen henvender sig primært til forældre, lærere, pædagoger og forkyndere med kristen baggrund. Den kan dog efter min mening læses af alle, der har med børn, unge og voksne at gøre.

Påvirk med respekt er en fin og letlæselig bog med flere og gode illustrationer.

Bragt i Tro & Mission 4/2019

Tilføj kommentar

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Sara Sulkjær og Helene Roager
Det stod ikke skrevet i kortene, at Sara Sulkjær og Helene Roager i sommeren 2021 skulle slå sig ned i Esbjerg for at studere og blive en de…