Kontakt LM's tværkulturelle konsulenter:

Vestdanmark:
Enok Sørensen, 2512 4199 / es@dlm.dk

Syddanmark:
Else Wiwe, 2578 6267 / ew@dlm.dk

Herning:
Lone Nyborg, 2881 3522 /  
lon@dlm.dk

Asylkoret:
Anna Lisbeth Sonne, 2928 4672  / as@mkf.dk

Samarbejdspartnere

Det er vores erfaring, at gode arbejdsrelationer mellem foreninger, der engagerer sig i mødet med nydanskere, og ligeledes mellem disse foreninger og det offentlige, giver store fordele for nydanskere personligt, for integrationen og dermed for hele samfundet.

Luthersk Mission samarbejder derfor med forskellige instanser og andre foreninger.

LM har et tæt og godt samarbejde især om de tværkulturelle kristne sommerlejre med Indre Missions Tværkulturelle Arbejde og Folkekirkens Tværkulturelle Center, Ribe stift.   ‎

I forskellige kommuner har vi gode arbejdsrelationer. En gang om året afholder kommunen et møde med repræsentanter fra foreningerne eller frivilliggrupperne, som de også kaldes, hvor der sættes fokus på aktuelle emner samt gives informationer på kryds og tværs.

Holstebro Kommune har udarbejdet en integrationshåndbog, hvor også Luthersk Missions integrationstilbud er nævnt.

Også i Esbjerg kommune har man et godt samarbejde

Via netværket Kirkens Brobyggere samarbejder vi med Aabenraa kommune.

Via FIN – Fælleskirkeligt Integrations Netværk samarbejder vi med Sprogcentret og Haderslev kommune.

Dette samarbejde betyder, at mange nydanskere, meget hurtigt efter at de er flyttet til kommunen, får tilbud, de ellers ikke ville få.