LM's avis med aktuelt fra ind- og udland.

Tro & Mission er LM's avis, der udkommer 22 gange om året.
Se…

Et magasin med fordybelse i bibelsk og luthersk tro, analyse af tidens strømninger og inspiration til kristent liv og mission.

Komfrit er LM Kids' blad for børn. Det erstatter det tidligere blad Nådada.

Komfrit er fyldt med spændende opgaver, bibelhistorier, tegneserier, vitser, interviews med børn, kreative ting og meget…

Båndet er bindeled mellem Luthersk Missions Højskole og tidligere elever. Bladet indeholder nyt fra livet på skolen og undervisende og opbyggelige artikler af skolens lærere.

LMH's elevforening…

NoreaNyt fortæller historier fra de lande, hvor Norea støtter evangeliets udbredelse via radio og elektroniske medier.

Det er et gratis magasin med fokus på Noreas internationale og nationale…