54 ivrige kursister i Tanzania lærte om Al Massira

Al Massira kursus, 13.-19. november i Dar es Salaam
På kurserne underviste LM's tværkulturelle konsulenter, Else Wiwe og Enok Sørensen, sammen med tanzaniske gæstelærere. Privatfoto.

"Det her er Guds gave til mig i at nå mine muslimske naboer med evangeliet," sagde en kursusdeltager, da han i november blev undervist i Al Massira-materialet, som nu er oversat til swahili

08/12/2022 / Karin Borup Ravnborg; kbr@dlm.dk

"Et fantastisk eksempel på, hvordan tværkulturel mission og international mission hænger sammen."

Sådan beskriver tværkulturel konsulent i LM, Else Wiwe, Al Massira-kurset, som hun og hendes kollega Enok Sørensen for nylig har været i Tanzania og undervise i.

Al Massira er arabisk og betyder rejsen. Kurset bruges i det tværkulturelle arbejde herhjemme og har bragt mange muslimske flygtninge og nydanskere til personlig tro på Jesus.

Nu er materialet oversat til swahili i samarbejde med LM's litteraturmission Soma Biblia i Tanzania, og i november blev der holdt to vellykkede kurser i Dar es Salaam med ialt 54 deltagere.

Corona-nedlukning satte gang i arbejdet med oversættelsen

Både Else Wiwe og Enok Sørensen er tidligere Tanzania-missionærer, og fik forrige år syn for, at det materiale, der er så brugbart herhjemme, også kunne udbredes til Tanzania.

Det startede med en kvik bemærkning i foråret 2020, hvor de tværkulturelle konsulenter var corona-hjemsendt: "Hvis vi ikke kan arbejde i Danmark, så lad os gøre nytte i Tanzania."

Det satte gang i oversættelse og udgivelse af lederhåndbogen og det øvrige materiale i samarbejde med Al Massira International og Soma Biblia, og de 13 undervisningsvideoer blev forsynet med swahili-tale.

Manglede redskaber til at nå muslimske naboer med evangeliet

På de to kurser i november i det nordlige Dar es Salaam deltog præster og evangelister og andre kristne fra hele kystområdet, hvor der bor mange muslimer.

Fælles for alle kursisterne var, at de allerede havde tæt kontakt med muslimer og var dybt engageret i missionsarbejdet, men flere gav udtryk for, at de manglede redskaberne til det.

En af dem, Emmanuel fra Zanzibar, som bruger tid sammen med muslimer og giver dem tros- og dåbsoplæring, udbrød da han fik materialet: "Det her er Guds gave til mig."

Flere af deltagerne bruger allerede videoerne til mission

"Det blev en helt fantastisk uge med aktivt engagerede kursister. Vi oplevede, at de bare havde ventet på dette gode redskab, som Al Massira er," fortæller Else Wiwe.

Også Soma Biblias direktør, Bent Houmaa Jørgensen, der sammen med sine medarbejdere havde lagt mange kræfter i at arrangere kurserne, er begejstret for udfaldet:

"Kurset blev modtaget med stor glæde af kursisterne. De lærte, at det ikke handler om at argumentere med muslimerne eller nedbryde deres tro - deres hus. Til gengæld handler det om at bygge et nyt hus med Messias, som allerede er omtalt af profeterne."

Han fortæller, at kurset allerede bliver flittigt brugt, da flere af deltagerne har skrevet i deres fælles chat og vist billeder af, at de ser videoerne sammen med deres muslimske naboer og venner.

---

> Læs mere om brugen af Al Massira i LM's tværkulturelle arbejde.

> Støt LM's litteraturmission Soma Biblia i Tanzania.

 

 

Tilføj kommentar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.