NYT
Vold og aggressivitet er en del af opdragelsen i mange hjem i Peru, hvor Lise og Frederik Berggren Smidt afholdt forældrekursus i…
27. April 2022 / Nicklas Lautrup-Meiner, nlm@dlm.dk

Over fem lørdage blev peruanske forældre klædt på til at tale sammen om, hvordan de ønsker at være forældre for deres børn.

Bag…

Eleverne på Efterskolen Solgården ved Tarm holdt kort før påske en indsamlingsdag med sponsorløb, auktion og konkurrencer. Dagen gav knap…
25. April 2022 / Karin Borup Ravnborg; kbr@dlm.dk

Missionsiveren og idélysten var stor, da eleverne på LM's efterskole Solgården

På et borgermøde spurgte Hillerød Kommune, hvad man kunne byde ind med i forhold til de flygtninge fra Ukraine, der kommer til kommunen.…
22. April 2022 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Der er blevet tømt godt ud i LUMI Genbrugs lagre i Nordsjælland, og samtidig har…

Tilgivelse er et centralt ord i kristen sammenhæng, men det kan være svært at tage imod tilgivelsen – uanset om den er fra Gud eller fra…
11. April 2022 / Ole Solgaard, os@dlm.dk

Bibelen fortæller, at vi alle har brug for Guds tilgivelse, og vi har brug for hinandens tilgivelse.

Derfor har magasinet…

20 unge kristne brugte en aften sammen med de ældre beboere på Ålholmhjemmet, som ligger ved siden af LM-huset i Ullerød i Hillerød Vest
08. April 2022 / Karin Borup Ravnborg; kbr@dlm.dk

Tempoet var ikke særligt højt til LMU-mødet i Ullerød torsdag den 24. marts. Men det var aldersgennemsnittet til gengæld.

En flok…