Lokalt medlem

Du bliver medlem af LM ved at melde dig ind hos bestyrelsen i den lokale kreds eller frimenighed

I LM forventer vi, at du som medlem ønsker at deltage i og slutte op om LM's arbejde lokalt, altså i kredsen/frimenigheden.

Som medlem af en kreds eller frimenighed har du mulighed for at få indflydelse på LM's arbejde, idet du har stemmeret ved generalforsamlingen i den kreds eller frimenighed, som du er medlem af.

Samtidig har medlemmer af LM mulighed for at deltage i og stemme ved LM-afdelingens årlige afdelingsmøde / generalforsamling.

For at blive medlem med stemmeret skal du være fyldt 18 år og kunne tilslutte dig foreningens grundlag, som kommer til udtryk i LM's kerneværdier.

Kontakt formanden i den lokale LM-kreds, du vil melde dig ind i.

Børn og unge kan godt blive medlemmer af en lokal kreds eller frimenighed, men uden stremmeret.

Børn og unge kan også blive medlem i deres lokale LM-børneklub eller ungdomsforening.

> Læs LM’s vedtæger her (pdf)

> Læs LM’s kerneværdier her (pdf)