Hvis du er almindelig bibellæser, så er Bibelen Ressurs en oplagt studiebibel, da den er på norsk og er skreve...

Andagt

Vort borgerskab er i himlene

Ellen Esmarch Pedersen, ellenesmarch@gmail.com

Vort borgerskab er i himlene.
Filipperbrevet 3,20

Et statsborgerskab fortæller noget om et tilhørsforhold til et bestemt land, og det giver også nogle rettigheder og muligheder. Vi er statsborgere i et land her på jorden, men som kristne har vi også et andet statsborgerskab — vi er himmelborgere.

Bibelen taler endda om, at vort borgerskab er i himlene. Det er altså der, vi egentlig hører til, selv om vi for en tid lever vores liv her på jorden.

Denne sandhed sætter hverdagslivet i perspektiv og kan give os et mere afslappet forhold til det. Du har det fuldkomne liv i vente, og du er løst fra at skulle nå alt i løbet at denne del af dit liv.

Du har ansvar for dit liv her og nu, men du er befriet fra at skulle leve op de krav, som mange mennesker stiller til sig selv og livet: den helt rigtige uddannelse og helst med et højt gennemsnit, der giver adgang til den perfekte karriere, den perfekte familie, det perfekte hus osv.

I stedet for at ligge under for alle disse krav og angsten for ikke at kunne leve op til dem, kan du stå af ræset og i stedet spørge Gud. hvad han har til dig i dette liv? Hvad han vil bruge dig til?

Vi må vente lidt med at tage vores nye hjem helt i besiddelse og udnytte himmelborgerskabet fuldt ud, for Gud har et liv til os her på jorden.

Vores opgave er da at leve med frimodighed i nuet samtidig med, at vi hele tiden holder os for øje, at vi er frelst til et evigt liv sammen med Gud på den nye jord.

Bøn

Himmelske Far! Tak, fordi du ved dåb og tro har gjort mig til himmelborger. Tak, fordi der venter mig et evigt liv uden synd, smerte, nederlag og præstationsangst. Løft mit blik, så jeg ser livet i dag i himmelperspektiv

Andagter fra samme bog:

Af nåde er I frelst

Tak med glæde vor fader

Hold jer ham for øje

Lykkelig den, der har sin glæde ved Herrens lov

Så er du ikke længere træl

 

Ovenlys på præstationsangst, Credo 2007, publiceret med tilladelse.

Foto: Bo Berentsen
Bo Berentsen
”DBI er et fantastisk sted. Både teologistudiet og det kristne fællesskab her er blevet en rugekasse for min tro og for, at jeg kan være den...
Ditte Olsen, do@dlm.dk

”Vi læser ofte i Bibelen sammen i vores studiegrupper,” siger Daniel Lanting, der er formand for Haderslev LMU.

”Vi læser måske to-tre kapitler hver for sig, og...